Katia Corriveau (Cover, 1, Back Cover)
April Renee (Cover, 1, 75-77, Back Cover)
Vancouver polaroids (6)
Harmoni (7)
Samantha Speer (8-9)
Seattle polaroids (10-11)
Bridget Shaw (10-11)
Montreal polaroids (12-15)
Portland polaroids (16-17)
Jessica Jurkowski (17)
Melissa Keil (18)
Tamara (18)
Jaimie Chiaravalle (19)
Boston polaroids (20)
Regina Usvjat (21)
Sacramento polaroids (22-23)
Jessica Tindall (24)
Amy (25)
Christina (26)
Jackie Currier (27)
Joei Harlow (28-29)
San Diego polaroids (30)
Stacie Morrissette (31)
Sasha Peralto (32-33)
Las Vegas polaroids (34-37)
Angela (35)
Philadelphia polaroids (38-39)
Kathleen (38-39)
Albuquerque polaroids (40-41)
Anchorage polaroids (42-43)
Detroit polaroids (44-45)
Oklahoma City polaroids (46-47)
Shelley Lane (48-49)
Austin polaroids (50-51,53)
Roxanne Galla (52)
Katherine Zarria (54-55)
Edina (56-57)
Houston polaroids (58-59)
Brandi (59)
Wendy Rosprim (60-61)
New Orleans polaroids (62-63)
Catherine (64)
Stormy Shuff (65)
Merritt Cabal (66-67)
Memphis polaroids (68-69)
St. Louis polaroids (70)
Tricia (71)
Tracy (72-73)
San Francisco polaroids (74-75)
April Renee (Cover, 1, 75-77, Back Cover)
Robin (78)
Bridget Marquardt (79)
Bridgette (80-81)
Kansas City polaroids (82-83)
Chicago polaroids (84-85)
Leanne Burns (86)
Heather Hunt (87)
Kori (87)
Atlanta polaroids (88-89)
Paulina Rose (89)
Milwaukee polaroids (90-91)
Indianapolis polaroids (92-93)

Identifiable models in the polaroid photos
Kylea Beil (Vancouver 6)
Sandra Westgate (Sacramento 22)
Emily Alexander (Sacramento 23)
Stacy Lee Coldren (Las Vegas 37)
Tenby Turner (Austin 51)
Sara Alvarado (Chicago 84)
Brandy Ritchey (St. Louis 70)
Neferteri Shepherd (San Francisco 74-75)